عزت تارامن  با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جانش را از دست داد

بە گزارش جمعیت حقو بشرکوردستان روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت  عزت تارامن ٬ کە بە شغل کولبری مشغول بود درفاصلە  مرزی  سرو  در استان ارومیه هدف مستقیم شلیک نیروهای انتظامی قرار گرفت و جانش را از دست داد.

عزت اهل روستای فیروزان در منطقە سرو ارمیە میباشد طبق گفتە شاهدین عینی نیروهای انتظامی بدون هشدار و رعایت قوانین به کارگیری سلاح بە سمت او شلیک کردند و او را بە قتل رسانیدند.

با وجود آنکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شلیک نیروهای انتظامی بە کولبران  گیر قانونی است و کولبران  تنها ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ یا ﺗﺮﺩﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺯها میتوانند دستگیر و مجازات شوند  (ﻣﺠﺎﺯﺍتی برابر با ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ‌ﺍی ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻻی  ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ دارد) اما گلوله‌های مرگ از سوی نیروهای نظامی و انتظامی به کوبران مجازاتی است که ﺪر هیچ کجای قانون آورﺪه نشده است ودر مورد شکایت اقوام و بستگان کولبران  کسی ﺪر این مورد پاسخگو نیست.

 

کولبری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها  محسوب می‌شود؛  بیشتر کارگران کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. میانگین سنی این کارگران بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد. هرساله بیش از صدها نفر از کارگران کولبر جان خودرا درمرزهای شرق کوردستان  از دست می‌دهند بیشتر آنها مورد تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران قرارمیگرند. بیشترین آمار کشته شدگان کولبران به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود وکرماشان تعلق دارد.

جمعیت حقو بشر کوردستان