تجاوز جنسی به یک دختربچه در مریوان

KMMK:

روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ خورشیدی، یک دختربچه ۷ ساله بانام (س. م) از سوی یک مرد ۶۰ ساله بانام « احمد رحمانی » در شهر مریوان مورد تجاوز قرار گرفت.

بر اساس گزارش: که از سوی یک فعال مدنی بانام آرام فتحی منتشرشده است: (س. م) ۷ ساله که پدر وی فوت کرده است درحالی‌که همانند بچه‌های دیگر در کوچه مشغول بازی بوده از سوی احمد که همسایه آن‌ها بوده به داخل خانه برده شده و مورد تجاوز قرارگرفته شده است.

قابل‌ذکر است که: خانواده این دختر قربانی به مراجع قانونی مراجعه کرده‌اند کە مرد متجاوز اکنون در بازداشت است و دختربچه نیز به‌منظور تکمیل پرونده به پزشک قانونی جمهوری اسلامی ایران در مریوان فرستاده‌شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان