شویشه/ یک پسر جوان در ناامیدی به آینده به زندگی خود پایان داد

KMMK:
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ خورشیدی، یک جوان اهل شهر شویشه با نام « نیاک جعفری» ۱۸ ساله اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

براساس خبر: نامرده در محل کار خود در شهر شویشه از طریق حلق آویز کردن خود به زندگی خود پایان داده است، همچنین علت اقدام به خودکشی نامبرده ناامیدی به آینده و تنگ دستی اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان: از اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون با احتساب نیاک جعفری ۶۸ شهروند شرق کوردستان اقدام به خودکشی کرده‌اند که این آمار از ۳۷ مرد و ۳۱ زن تشکیل شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان