٦٠ درصد جمعیت سنندج و کرمانشان در فقرگاها زندگی میکنند

طبق گزارشی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است گویا چندی پیش همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری در سنندج برگزارشدە است کە در این همایش و در مجموع ۳۶۰ چکیده مقاله از کشورهای ایران، سوئیس، بلژیک، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، چین، آفریقای جنوبی، عراق، پاکستان، الجزایر، عربستان سعودی، مصر و هندوستان به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد چکیده مقاله حدود ۲۸۰ مقاله مورد تایید اولیه قرار گرفت و ۱۹۰ مقاله نیز به مرحله نهایی داوری راه پیدا کردند وپس از داوری نهایی نیز ۶۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۷۵ مقاله به صورت پوستر در همایش ارائه شده است.

روزنامه جهان صنعت در رابطە با همین هماێش  نوشت: شهرهای سنندج، بندرعباس، زهدان و کرمانشاه سردمدار اسکان‌های غیررسمی در کشور هستند و بیش از ۶۰ درصد بافت جمعیتی در این نوع مناطق اسکان دارند. بسیاری از سکونتگاه‌های فقیرنشین و غیررسمی در چند دهه گذشته دچار دگرگونی شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر بر أساس امارها و دادەهای دولتی در رابطە با تبعیضات دولتی در شرق کردستان بە بخش‌هایی از وضعیت نابسامان شرق کردستان در زمینەهای خدماتی در زیر اشارە میکند. ناگفتە نماند کە این دادەها و امارها از طرف استانداران،  کاربدستان دولتی و نمایندەگان انتصابی  شرق کوردستان در مجلس شورای اسلامی ایران  نیز مطرح شدە است.

بيکاري در سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام  همواره با آمارهاي ضد و نقيضي از سوي مديران و مسئولان دولتی ارائە میشود بە عنوان مثال  در سال  ٩٣ طبق اظهار نظر علوي نماينده سنندج شمار بيکاران در اين استان را ١٥٠  هزار نفر اعلام شد کە با يک بررسي ساده نرخ بيکاري در کردستان را بالاي  ٤٠ درصد دانست و در ابتدای سال  ٩٤ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان بیش از ١٦  درصد اعلام کرد که براساس این نرخ،پس از لرستان در جایگاه دوم کشور از نظر بیکاری قرار گرفته است و در سال ٩٤ سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام   نیز نرخ بیکاری بە ترتیب  مابین ٢٨ و ٣٢ درصد اعلام شدە است.نرخ بیکاری ۴۰ درصدی جوانان ایلامی در مقایسه با نرخ  ۲۷.۲ درصدی متوسط کشوری؛ نرخ بیکاری ۲۵ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان موردی قابل تامل است.

طبق آمار در سال ٩٤  درامد سالانە ش‌روندان شرق کردستان از میانگین کشوری بسیار پایینتر بودە است و بر أساس همین امار  از سال ٨٥  درامد سالانە شهروندان شرق کردستان نزدیک بە یک میلیون و نیم تومان  بودە، این درحالی است کە میانگین  درآمد سرانە ملی  در حدود سە میلیون و چهارصد هزار تومان  در ان مدت  بە ثبت رسیدە است و بر این اساس می بینیم کە این سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام از نظر میزان درآمد سرانە در میان استانهای ایران در ردیف   ٢٩و ٣٠  و ٣١ قرار گرفتە است.

شرق کردستان  در رتبه حوزه صنعت  از ٣١  استان ایران  در سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام  بە ترتیب  ۲۸ و ۲۹  و ٣١ کشوری  میباشد.

در این میان، تلفات جاده در ارومیە  (اذربایجان) و سنە  (کردستان) بیشتر از میانگین کشوری است  ومتوسط‌ اسفالت راه روستایی در سنە  (کردستان)  ۳۸ درصد است که این رقم با متوسط کشوری که ۶۰ درصد است بسیار فاصله دارد.

استان  ایلام ، کرمانشان و ارومیە  (اذربایجان) و سنە  (کردستان) با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عظیم معدنی و بنا بر آمار ارائە دادە شدە از سوی وزارت معادن ایران ۹۰ درصد از حدود پانصد واحد معدنی فعال در  در شرق کوردستان در دست بهره‌برداران غیرکوردستانی بوده و عمده منابع معدنی  این سە استانها بدون این‌که فراوری ‌شود از این استانها خارج می‌شود.

استان سنە (کردستان) با وجود دارا بودن ۶ درصد زمین‌های قابل کشت و کرمانشان با وجود ١٠ درصد و ایلام با وجود ١٠ درصد و اذربایجان با ١٢ درصد و بە ترتیب  و ۷ ، ٨ ، ٥ و ١١ درصد منابع آب کشور،‌ ٤ درصد تولید محصولات را از آن ‌خود کرده  است. چرا با وجود نیاز استانها آب‌های مهار شده در برخی از حوزه‌های آبریز تا ۹۵ درصد به خارج از استانها منتقل می‌شود و حتی روستا‌ها و مناطقی که به ‌خاطر ساخت سد‌ها دچار ویرانی و نابودی و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده‌اند.

آمار نرخ خودکشی در استان ایلام  برای سال ۱۳۹۱ برابر با ۷۱.۹ نفر در هر یکصدهزار نفر است و با توجه به متوسط نرخ خودکشی کشور ۴.۵ نفر در هر یکصد هزار و میانگین جهانی ۱۱ نفر در هر یکصد هزار، ایلام دارای بالا‌ترین نرخ خودکشی در جهان است به گونه‌ای که طی ۲۵ سال اخیر، نرخ خودکشی در آن ۷۰ برابر شده است.

در استان ایلام در زمینه دیگر شاخص‌های اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۶۲  هزار نفر  ( حدود ۱۱ درصد جمیعیت استان) تحت پوشش کمیته  امداد هستند؛ حدود ۴۱ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان استان هرگز ازدواج نکرده اند؛ وجود بیش از ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار که حدود ۱۱ درصد خانوارهای استان را تشکیل می‌دهند؛ همچنین حدود ۲۰ درصد خانوارهای استان اجاره‌نشین هستند.

وضعیت بهداشتی و درمانی و فقر امکانات و تجهیزات پزشکی در استان  ایلام ، کرمانشان و ارومیە  (اذربایجان) و سنە  (کردستان) به ‌ویژه در سنندج به ‌عنوان مرکز استان و کامیاران و دیواندره به روشنی دیده ‌می‌شود. اعزام و مراجعه بیماران به استان‌های همجوار و تهران و خبرهای ناگوار از مرگ بیماران به ‌دلیل ضعف شبکه بهداشت و درمانی گواه بر این مدعاست.

امارها و دادەهای دولتی فوق این بە اثبات میرساند  کە بیش از ۶۰ درصد بافت جمعیتی  شهرهای شرق کردستان در فقرگاها زندگی میکنند و جمهوری اسلامی ایران  مسئول  این وضعیت اسفناک برای شهروندان شرق کردستان است. جمعیت حقوق بشر کردستان با اتکا بە بر اصل۲ منشور حقوق بشرکە هرگونە تبعيض به ویژە از حيث نژاد،رنگ،جنس،زبان،دین ونظر سياسى را به مثابه زيرپا نهادن حقوق بشر می داند این مورد را محکوم ودرتضاد با حقوق بشر مى داند.

جمعیت حقوق بشر کردستان