کشتە و زخمی شدن کولبر و کاسبکاران توسط نیروهای سپاه

KMMK:

سه شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۸ نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به روی کاسبکاران اتش گشودن در پی این تیر اندازی یک کاسبکار با هویت عزیز رئیسی فرزند عبدالمناف را در ناحیەی کیلەشین و مرگور کشتە شد.

از سوی دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کاسبکاری دیگر را بنام ” قادر محمد زاده”از اهالی روستای “توژه ل”از توابع سردشت به شدت مجروح شد و برای تداوی راهی بیمارستان ارومیە کردەاند.

بنابر آمارهای KMMK تنها در ۹ ماه سال جاری میلادی در شرق کوردستان تابحال ٥٣ کولبر کشته شده و ۱۰۴ تن دیگر نیز مجروح شده اند و از طرفی هم ۱۰ کاسبکار کشته و ۱۲ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN