سنە /بازهم طناب دار جان گرفت

KMMK:

صبح روز ۹ مهرماه ۱۳۹۸،  زندانی کورد با نام رزگار زندی اعدام شد.

رزگار زندی ۳ سال پیش به اتهام قتل پسر عمویش با نام فرزاد به زندان و حکم قصاص محکوم شد.

اگر چه با عفو و گذشت خانواده فرزاد می شد از اعدام این جوان ۲۷ ساله جلوگیری کرد اما تلاش بزرگان و نزدیکان این دو خانواده نتوانست خانواده ی فرزاد را قانع کند و جلوی حکم قصاص رزگار زندی را بگیرد.

بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تابحال جمهوری اسلامی ایران ۳۷ همشهری را در شرق کوردستان به دار آویخته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان