سنە/بازداشت نە نفر از مدیران تلگرامی

KMMK:

روز شنبە ٦مهر۱۳۹۸ ، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان سنە از بازداشت ۹ تن از مدیران برخی کانال‌های تلگرامی این استان با اتهاماتی امنیتی خبر داد.

این فرماندەی انتظامی افزودە است : قلم فرسایی در برخی از سایت‌ها از دیگر جرائم این افراد است که در حال حاضر در بازداشت موقت بسر می‌برند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران هر گونە فعالیت سیاسی ، اجتماعی ،ادبی در شبکە های اجتماعی جرم محسوب شدە و هر از گاهی فعالین تلگرامی ، فیسبوکی ، تویتری و …. را بە جرایم و اتهاماتی مانند اقدام عیلە امنیت ملی ، مد گرایی و غرب گرایی بازداشت و محاکمە می کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN