حکم زندان خلیل کریمی فعال کارگری بە اجرا درامد

KMMK:
دوشنبه اول مهر ۱۳۹۸ شمسی ، خلیل کریمی فعال کارگری ساکن شهر سنه، که در دادگاه تجدید نظر به دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت اجرای حکم راهی زندان شد. این فعال کارگری به اتهام ، تبلیغ علیه نظام، شرکت در کمپین حمایت از رامین حسین پناهی، شرکت در مراسم اول ماه مه محاکمه و به زندان محکوم شده است.
حکم صادره برای این فعال کارگری کاملا غیرقانونی بوده و شرکت در تجمعات و آزادی بیان از جمله حقوق طبیعی هر انسان آزادی می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران با ممنوع کردن فعالیتها و حقوق طبیعی مردم، تلاش دارد جامعه‌ای سرکوب شده و تحت کنترل و مردم را مطیع بار آورد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان