مادر بهمن قبادی بازداشت شد

KMMK:

روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹٨ مادر بهمن قبادی فیلمساز مشهور کورد شرق کوردستان بازداشت شد.

بر اساس خبری منتشر شده در صفحه اینساگرام خود، آقای بهمن قبادی از ممنوع الخروج شدن و بازداشت مادر خود خبر داد.
مادر پیر بهمن قبادیدر حالی که در فرودگاه خمینی ایران منتظر پروزا و خروج از ایران بود از سوی نیروهای امنیتی ایران مستقر در فرودگاه خمینی بازداشت و اعلام ممنوع الخروج بودنش منتشر شد.
شایان ذکر است: تا لحظه تهیه خبر علت بازداشت و ممنوع الخروج بودن مادر بهمن قبادی اعلام نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN