خودکشی یک زن ۲۷ ساله در سنه


KMMK:

یک زن جوان ۲۷ ساله واقع در منطقه ننله از توابع استان سنه با هویت ”هاوژین “ به دلیل مشکلات زندگی اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.
تا این لحظه جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در ۹ ماه سال جاری میلادی تا بحال مجموعا ۳۱ مرد و ۳۱ زن خود کشی کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN