زخمی شدن کولبر سقزی در سرشیو

KMMK:

روز یک شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹٨ شمسی یک کولبر به نام ” کیهان اکرم ” فرزند مجید اهل روستای گویزه کویره از توابع سقز در مرز سیف از نواحی سرشیو ودر منطقه،ای به نام گناو بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی حکومت ایران زخمی و جهت درمان به بیمارستان سقز منتقل شد.
بر اساس گزارش از کوردپا: هم اکنون و در هنگام تهیه خبر نامبرده تحت درمان پزشکی قراردارد، همچنین گزارشات حکایت از وخیم بودن حال کولبر زخمی دارند.
بر اساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون و با احتساب این مورد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴ کولبر زخمی و ۵۱ کولبر کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN