اورمیه/ عدم رسیدگی پزشکی و سهل انگاری مسئولین زندان جمهوری اسلامی ایران مرگ یک زندانی را در پی داشت

KMMK:

چهارشنبە شب، ۲٨ شهریور سال ۱۳۹٨ در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه یک زندانی به نام ـ داریوش کنگرلو ـ ۶۵ ساله به دلیل سهل انگاری مسئولین حکومتی زندان، جان خود را از دست داد.
گفتنی است: فرد مذکور که به دلیل پرونده مرتبط به مواد مخدر در زندان حکومت ایران در بند بوده است، پیشتر تحت عمل جراحی از ناحیه قلب قرار گرفته بود.
طبق گفته های پزشکی قانونی حکومتی در اورمیە: نامبرده به دلیل انجام عمل قلب توان تحمل زندان را نداشته و در تاریخ مذکور دچار حمله قلبی شده که پیش از رسیدن به بهداری زندان جان خود را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN