مصطفی سبزی دست به اعتصاب غذا زد

KMMK:

سەشنبە ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، مصطفی سبزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان حکومت ایران در شهر اورمیه گ مجددا دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای این زندانی به دلیل عمل نکردن مسئولین زندان نسبت به وعده هایشان صورت گرفته است.
آقای سبزی پیشتر از تاریخ ۱ مردادماه در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وی به زندان محل سکونت خود یعنی ماکو دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۲ شهریورماه با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

مصطفی سبزی در خردادماه سال ۹۳ بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب با اتهام“عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” بدون داشتن وکیل مدافع به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. حکم حبس این زندانی در دیوان عالی کشور نیز تائید شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان