بازداشت و انتقال ٤ شهروند اورميه به زندان

KMMK:

به نقل از هرانا چهار شهروند اهل اروميه به نامهاى فرهاد نورى، صفر نورى، پرويز نورى و على عزيزى پس از ٢٧ روز بازداشت و بازجويى توسط نيروهاى امنيتى ایران، روز گذشته به زندان حکومت ایران در اورميه منتقل شده اند.
اين افراد در اواخر مرداد ماه بازداشت و پس از ٢٧ روزبازداشت و بازجويى در روز ٢١ شهريور ١٣٩٨به زندان جمهوری اسلامی ایران در اورميه منتقل شده اند.
اتهام اين چهار شهروند اروميه اى در شرق كوردستان، در مرحله بازجويى از طرف نيروهاى امنيتى ایران، همكارى با يكى از احزاب مخالف دولت ایران ذكر شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN