اعتصاب غذای خشک یک زندانی محکوم به اعدام

KMMK:

حسین محمدیان زندانی کورد اهل بوکان و محبوس در زندان جمهوری اسلامی واقع در تبریز از روز سه شنبه ۱۲ شهریور اقدام به اعتصاب غذای خشک نموده است.

حسین محمدیان در سال ۱۳٨۳ به اتهام قتل عمد به همراه اسماعیل مستخدم بازداشت و به قصاص محکوم شدند.
پرونده نامبرده گان پس از سپری کردن ۱۵ سال زندانی همچنان بلاتکیف بوده، به همین خاطر حسین محمدیان با اعلام اعتصاب غذای خشک خواستار اجرایی شدن حکم ویا اجازه آزادی موقت با قید وثیقه شده است.
لازم به ذکر است: روز جمعه ۱۵ شهریور آقای محمدیان به دلیل افت فشار به بهداری زندان تبریز منتقل شده و دکترهای زندان ادامه اعتصاب را برای سلامت نامبرده خطرناک اعلام کردند.
باید متذکر شد: هنوز بعد از ۱۵ سال خانواده نامبردگان موفق به کسب رضایت از خانواده قربانی پرونده نشده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان