وزیر آموزش و پرورش: تحصیل دانش‌آموزان پیرو ادیان غیررسمی ممنوع است

KMMK:

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸، گفته است که «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.»
پیش از این نیز بهاییان، ایزیدیان وحتی نوکشیش های مسیحی از خدمات آموزشی و اشتغال محروم بوده اند، قابل ذکر است دیگر ادیان رسمی در جمهوری اسلامی ایران به جز آیین تشیع با بسیاری از محدودیت ها برای تحصیل روبرو بوده اند.
ممنوعیت تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان غیررسمی در ادامه سیاست های فاشیستی حکومت ایران است که تلاش می‌کند تمامی ملل تحت ستم را تحت لوای یک فرهنگ، زبان،مذهب و ایدئولوژی درآورد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان