انتقال طارق و هیوا نیک‌پی به اداره‌ی اطلاعات سنه

دو شهروند کورد که هفته پیش از سوی اداره اطلاعات مریوان بازداشت‌شده بودند دیروز به اداره اطلاعات شهر سنه انتقال داده شدند.

طی آخرین خبرهای که به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است شب گذشته ۱۸-اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این دو شهروند کورد را از زندان مرکزی مریوان به اداره اطلاعات سنه منتقل کردند.

طی هفته گذشته، یک دانشجوی کورد به نام «طارق نیک‌پی» فرزند «لطیف» اهل روستای «نی» از توابع مریوان در شرق کوردستان توسط نیروهای اداره اطلاعات مریوان بازداشت و به اداره اطلاعات این شهر منتقل‌شده بود.
در پی بازداشت این دانشجو، دو روز بعد نیز «هیوا نیک‌پی» فرزند «حسن» اهل روستای مذکور در مریوان توسط مأمورین اداره اطلاعات بازداشت‌شده و به ستاد خبری مریوان انتقال داده می‌شود.

بعد از چند روز بازداشت و بازجویی اولیه در اطلاعات مریوان، این دو شهروند کورد به اداره زندان مریوان انتقال داده شده بودند.

لازم به ذکر است، دلیل بازداشت این دو جوان کورد تاکنون مشخص نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
08/05/2016