سنە/یورش نیروهای امنیتی به منزل یک فعال کارگری


KMMK.
پنجشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۸ در ادامه دستگیری های گسترده درشهر های شرق کوردستان و محاکمه فعالین کارگری در کوردستان  چند تیم ازنیروهای امنیتی لباس شخصی منزل کامران ساختمانگر در شهر سنە را به محاصره در آورده وبا ایجاد رعب وحشت قصد دستگیری ایشان را داشتند .
در ان ساعت ایشان درمنزل حضور نداشتند اما نیروهای امنیتی به داخل منزل یورش برده وبشکلی ‌وحشیانه به تفتیش کامل منزل مسکونی ایشان پرداختند و برخی از اموال شخصی ایشان از جمله کلیه مدارک شناسایی مدارک و آزمایشات پزشکی، کتابها ،هارد کامپیوتر وچند دستگاه گوشی موبایل متعلق به اعضای خانواده ایشان از جمله همسر و فرزندش و همچنین لب تاب و اتومبیل شخصی پسر وی را نیز باخود برده وبه مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
شایان ذکر است که همزمان با تفتیش منزل خود وی، منزل مادرش و دو واحد مسکونی در همان ساختمان را مورد یورش وتفتیش قرار داده اند .هم اکنون کلیه تلفن های خانوادگی کامران ساختمانگر در مصادره دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
جمعیت حقوق بشر کردستان