انتقال يك زندانى سياسى به زندان مركزى حكومت جمهورى اسلامى در شهر اروميه

KMMK:
روز شنبه ٩ شهريور ماه ١٣٩٨ شمسى يك شهروند به نام على سعيدى اهل روستاى حسنى از توابع منطقه صوما و برادوست اروميه را پس از دو هفته بازجويى از بازداشتگاه اداره اطلاعات حكومت ايران در شهر اروميه به زندان مركزى در اين شهر انتقال دادند.

به نقل از گزارش اين شهروند ٢٠ مرداد ماه سال جارى از سوى اداره اطلاعات به اتهام همكارى با يكى از احزاب اپوزيسيون كورد بازداشت شد و هم اكنون در بند ٣-٤ زندانيان عادى به سر مى برد و از همان تاریخ روز بازداشت تا انتقال وی به زندان مركزى حكومت ايران در شهر اورميه از ملاقات با خانواده ی خود و داشتن وکیل محروم شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN