مهاباد/ شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران زخمی شدن دو جوان را در پی داشت

KMMK:

روز چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹٨ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سوی اتومبیل حامل دو نفربه نامهای شاهو و کاروان معروفی شلیک کرده که منجر به زخمی شدن آنها شد.

ایان ذکر است: نامبردگان در حالی که از روستای میرسی از توابع مهاباد راهی گاگه ش علیا (محل زندگیشانن) بودن به گمان حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای مسلح حکومت ایران مورد حمل قرار گرفته و زخمی می شوند.
بر اساس خبر دو برادر زخمی بعد از اینکه اتومبیل شان متوقف شد به بیمارستانی در مهاباد منتقل شدند.
بر حسب آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان طی هشت ماه اخیر این هفتمین مورد زخمی کردن شهروندان کورد در شرق کوردستان می باشد که توسط نیروهای حکومت ایران مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان