حکم زندان برای یک شهروند به دلیل انتشار و فروش کتاب انجیل

KMMK:

مصطفی رحیمی شهروند بوکانی که به کتابفروشی اشتغال دارد، به اتهام فروش کتاب انجیل از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب اسلامی ایران در بوکان به ۳ ماه و یک روز زندانی محکوم شد.

مصطفی رحیمی در کوچه بانک ملی بوکان کتاب فروشی دایر کرده بود.

لازم به ذکر است که نامبرده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ، از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شده و بعدا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان