تعطیلی کارگاههای کلاش بافی در مریوان

KMMK:
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده‌ی کلاش، پایین بودن دستمزد بافنده‌ها و کاهش تقاضا منجر به تعطیلی کارگاههای تولیدی کلاش(نوعی کفش که در کوردستان تولید میشود) شده است.

تولید کلاش در شهر مریوان و مناطقی از هورامان انجام می‌گیرد که علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کوردستان نیز صادرات میشود.
قابل ذکر است که در مجموع ۳۰ هزار تن در استانهای سنه و کرماشان به کلاش بافی مشغولند و از این راه امرار معاش می‌کنند. تعطیلی کارگاههای کلاش بافی به بیکاری این شاغلان انجامیده است.
بر اساس داده های رسمی از مجموع ۳۰ هزار تنی که به کلاش بافی مشغولند تنها ۱۱۰۰ نفر بیمه هستند.
جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اقدامی حمایتی جهت ممانعت از تعطیلی این واحدهای تولیدی انجام نداده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان