زخمی کردن یک کولبر از سوی نیروھای نظامى ايران در خوى

KMMK,
يكشنبه ٣ شهريور ماه ١٣٩٨ شمسى ، يك كولبر به نام عاد اومويى اهل روستاى كركوش از توابع شهر خوى بر اثر تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى از ناحيه پا بشدت زخمى شد.

به نقل از گزارش نامبرده در نوار مرزى شهر خوى بر اثر شليك مستقيم نيروهاى نظامى حكومت ايران مجروح و جهت مداوا به بيمارستان شهر خوى منتقل شده است.

طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى جديد تاكنون و با احتساب كولبر زخمى شده اين امار بدين شرح مى باشد: ٩٩ كولبر زخمى ، ٥٠ كولبر كشته و امار كاسبكاران ١٠ كاسبكار زخمى و ٩ تن كاسبكار نيز كشته شدند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN