مرگ يك زندانى به دليل عدم رسيدگى پزشكى در زندان حكومت ايران در اروميه

KMMK,
روز پنجشنبه ٣١ مرداد ماه سال ١٣٩٨ شمسى يك زندانى به نام نوبخت صحرايى در زندان حكومت ايران در شهر اورميه در پي عدم رسيدگى پزشكى و تعلل در رسيدگى به موقع به وضعيت وى جان باخت.

به نقل از خبر ، نامبرده روز پنجشنبه در پى سكته قلبى به بهدارى زندان منتقل مى شود ولى به دليل تعلل كارمندان بهدارى در رسيدگى به وضعيت وى و تاخير پزشك بهدارى جان خود را از دست مى دهد. پزشك قانونى پيشتر نامه عدم تحمل كيفرى وى را صادر كرده بود ولى با بى توجهى مسئولان زندان وى كماكان در زندان بسر مى برد.

لازم به ذكر است كه اين زندانى به اتهام معاونت در قتل مدت ٩ سال در بند ٤ زندان حكومت ايران در اورميه زندانى بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN