اورمیە: کیوان مکرمی به زندان منتقل شد

KMMK:
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ کیوان مکرمی، شهروند اهل اورمیە، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ایران در شهر اورمیه منتقل شده است. وی در اواسط تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

این شهروند اهل اورمیه در اواسط تیرماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه این شهر بازداشت شده و این مدت را در بازداشتگاه این نهاد تحت بازجویی بوده است.

آقای مکرمی به همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران متهم شده است.

آقای مکرمی در حال حاضر در بند ۳-۴ زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه زندانی می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان