ضدیت حکومت ایران نسبت به لباس کوردی بازداشت سه شهروند را به دنبال داشت

KMMK:

روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹٨ سه شهروند کورد در شهرستان دماوند توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

سیف الله جلیلی، بشیر حاتمی و غفور یاری سه شهروند کورد اهل روستای آویهنگ از توابع ژاورود سنه به دلیل پوشیدن لباس کوردی و بستن جمدانی کوردی بر سر، در یک مراسم عروسی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

لازم به ذکر است تا لحظه تهیه خبر از مکان نگهداری نامبردگان اطلاعی در دست رس نمی باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان