سقز / اتش سوزی در تفریحگاە کوە جاقل

KMMK:

روز جمعه ٢٥ مرداد ماه ١٣٩٨ شمسى ، كوه جاقل در بخش شمالى شهر سقز اتش سوزى گسترده اى دامنه اين كوه را در برگرفته است.

بر اساس گزارش ، مدافعین محيط زيست و مردم داوطلب براى خاموش كردن اتش بسوى اين كوه شتافتند ولى بخش زيادى از درختانى كه در اين تفرحگاه و كوه جاقل كاشته بودند در اتش سوخت.

از سوى ديگر اتش سوزيهاى “ولانه “نزديك به قەڵاجێ از تواب شھر سەوڵاوا از سوى مردم داوطلب و مدافع محيط زيست خاموش شد.

در شهر مهاباد نيز أراضى زير كشت گندم روستاى سياقول كه ٢ هكتار براورد شده در اتش سوخت.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN