آتش ده ها هکتار از جنگلهای شرق کوردستان را به کام خود کشید

KMMK:

شب یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹٨ قسمت اعظمی از کوه های اطراف صلوات آباد سنندج به کام آتش فرو رفت.
این آتش سوزی ده ها هکتار وسعت داشت و بسیاری از باغهای اهالی را به کام کشید.
در همین رابطه آتش سوزی مشکوکی در روز یکشنبه در کوه آبیدر سنه به وقوع پیوست، که با پیگری جوانان فعال زیست محیطی سنه ، عوامل آن شناسایی و آتش بعد از ساعتها تلاش مهار شد.
از سوی دیگر درهمان روز مراتع پشت روستاهای هانیس، خیاره، و آساوله ار توابع سنندج آتش گرفته و مردم بومی برای خاموش کردن آتش بادستهای خالی به راه افتادند در صورتی که عوامل حکومت ایران فقط نظاره گر آتش سوزی بودند.
در مریوان نیز در روز دوشنبه ۲۱ مرداد اطراف روستاهای وشکلان و کولیت و باشماخ آتش گرفته که اعضای کمیته مقابله با آتش انجمن سبز چیا برای مهار آن به مناطق راهی شدند.
بدترین آتش سوزی مراتع و جنگلهای شرق کوردستان در سراب هولی پاوه روی داد که جدای از نابود کردند نزدیک به ۵۰ هکتار از جنگلهای این ناحیه، چندین نوع جانور بومی این منطقه را زنده در آتش کشید.
در کل اتفاقات آتش سوزی در شرق کوردستان به صورت غیر مستقیم و گاها مستقیم عوامل حکومتی ایران نقش اصلی را ایفا می کنند که هدف آنها نابودی محیط زیست شرق کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان