خودكشى يك سرباز و خودسوزى يك جوان در شرق كوردستان

KMMK:
روز شنبه ٩ مرداد ماه ١٣٩٨ ، يك سرباز اهل شهر سقز به نام رێبوار سابيرى فرزند عبدالرحمن به دلايل نامعلومى اقدام به خودكشى و جان خود را از دست داد.
به نقل از خبر؛ نامبرده چهار ماه به پايان سربازيش مانده بود، مرگ وی مشكوك به نظر مى رسد.

طبق گزارش ديگرى : در روزهاى گذشته يك جوان اهل ماكو به نام اسلان كچانلوو با آتش زدن خود اقدام به خودسوزى و به زندگى خود پايان مى دهد.

به نقل از گزارش؛ نامبرده متأهل و داراى ٢ فرزند مى باشد و به دليل بيكارى و نبود شغلى براى امرار معاش و مشكلات خانوادگی اقدام به خودكشى كرده است.

طبق گزارشهاى مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جارى ميلادى تاكنون با احتساب این دو مورد ٢٢ مرد و ٢١ زن اقدام به خودكشى كرده اند و ٩ دختر و ٥ پسر زیر ١٨ سال نيز خودكشى كرده اند كه در مجموع ٢٧ مرد و ٣٠ زن به زندگى خود پايان داده اند. و همچنين ٢ مرد و ٦ زن اقدام به خودسوزى كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان