کشتن و تعقيب و گريز كولبران و كاسبكاران در شرق كوردستان

KMMK:
روز ٢٠ مرداد ماه ١٣٩٨ شمسى ، نيروهاى سپاه پاسداران جمهورى اسلامى در شهر شنو يك ماشين را بدون هيچ مدركى و به گمان حمل بار مورد تيراندازى خود قرار داده و يك نفر به نام سعيد حسن پور ٤٤ ساله را به قتل رساندند.

بنابر گزارش ها نامبرده اهل روستاى كانى رەش از توابع شنو در استان اورميه مى باشد و بدون هيچ دليلى وى را مورد هجوم و تيراندازى قرار مى دهند.

هفته گذشته در استان اورميه نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى يك كولبر به نام رسول چيلان را مورد هدف تيراندازى مستقيم خود قرار داده و وى را از ناحيه دست و كتف به شدت مجروح مى كنند.

مركز امار KMMK: در هشت ماه گذشته تاكنون ٩٨ كولبر زخمى و ٤٩ كولبر نيز از سوى نيروهاى مختلف جمهورى اسلامى ايران كشته شدند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان