مریوان/ صدور حکم زندان برای شش شهروند

KMMK:

روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹٨ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در مریوان، احکام زندان برای شش نفر اهل روستای سلین از توابع هورامان صادر شد.

بر اساس گزارش: برای این شش شهروند احکام زندانی از سه ماه تا چهار سال صادر شده است.

در راپورت اشاره شده است: برای حمید احمدی چهارسال، برهان ادوائیان یک سال، عبدالله ادوائی یک سال، فردین ادوائی ۶ ماه، انصار ادوائی ۶ ماه و آرام ادوائی ۳ ماه حکم زندان تعزیری صادر شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN