سنه/ خودکشی یک شهروندجوان به دلیل فقر

KMMK:

روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹٨ یک شهروند جوان اهل سنه به نام امید زارعی ۲۶ ساله خودکشی کرد.

بر اساس گزارش؛ نامبرده به دلیل فقرو تنگدستی و معضل بیکاری به وسیله قرص اقدام به خودکشی کرده است.
لازم به ذکر است؛ در طول یک هفته گذشته این دومین مورد خودکشی جوانان در شرق کوردستان می باشد.
بر اساس آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، در هفت ماه گذشته ۲۶ مرد و ۳۰ زن در شرق کوردستان اقدام به خودکش کرده وجان خود را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN