احضار یکی از اعضای مکتب قرآن کوردستان به مراکز امنیتی


KMMK:

عزت حلاق، عضو مکتب قرآن کوردستان به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان کوردستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

طبق گزارشات، روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، عزت حلاق، عضو مکتب قرآن کوردستان به ستاد خبری اداره‌ی کل اطلاعات استان کوردستان احضار و از سوی مأموران امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت.

عزت حلاق، پیش‌ازاین توسط نهادهای امنیتی بازداشت و توسط دستگاه قضایی در اویل دهه شصت به زندان نیز محکوم‌شده بود.

هر روز و به بهانه ای روحانیون سنی مذهب در اقصا نقاط، سلطه ی جمهوری اسلامی ایران مورد بازجویی ، بازپرسی، تذکر امنیتی و تهدید قرار می گیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN