پیرانشار/ یک کولبر دیگر هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و کشتە شد

KMMK:
روز چهار شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ یک کولبر بانام فاخر عبداللهی ۲۵ ساله و اهل شهر پیرانشار جان خود را از دست داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسگاه ماشکان در پیرانشار همچون گذشته و عمل همیشگی خود کولبران و کاسبکاران را هدف شلیک مستقیم قرار داده و فاخر را جوان مرگ کرده اند.

مرکز آمار KMMK: از اوایل سال جدید میلادی تا کنون ۹۳ کولبر مجروح و ٤۷ کولبر دیگر به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN