تداوم بازداشت ھا / بازداشت ٣ فعال مدنى ديگر

KMMK:
سه شنبه ١٥ مرداد ماه ١٣٩٨ شمسى ، سه فعال مدنى ديگر به غير از برهان كمانگر و سيروان مرادى در كامياران بازداشت شدند.

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در يك حمله نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران در شهر كامياران آرمان قيتاسى و بهزاد كمانگر بازداشت شدند.

آرمان قيتاسى فعال مدنى و هنرمند اهل كامياران در شرق كوردستان بدون هيچ مدرك قانونى و مجوز دادگاه از سوى نيروهاى امنيتى حكومت ايران بازداشت شد.

بهزاد كمانگر در بيمارستان سينا شهر كامياران مشغول به كار تأسيسات هست و يكى از فعالين مدنى اين شهر مى باشد.

تا لحظه انتشار اين خبر هيچ گزارشى از مشخصات فرد سوم به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان نرسيده است.

لازم به ذكر است كه همه اين فعالين مدنى عضو سازمان كۆرال شھر مریوان هستند.

طبق مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى تاكنون ٢٤٧ تن بازداشت كه با بازداشت اين ٣ نفر اين امار به ٢٥٠ نفر افزايش يافت.

جمعيت حقوق بشر كوردستان