یک فعال مدنی دیگر کامیارانی بازداشت شد

KMMK:
سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ شمسی، فعال مدنی سیروان مورادی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهر کامیاران بازداشت شده است.
نامبرده در پاساژ ملت کامیاران پارچە فروشی دارد همزمان به انجام کار هنری مشغول می‌باشد.

ایشان از اعضای انجمن کوراڵ در کامیاران می‌باشد.
نامبرده هنگام بازداشت در مغازه خود مشغول کار بوده و در هنگام بازداشت وی هیچ حکم بازداشتی ارایه نشده است.
بازداشت این شهروند و فعال مدنی همزمان با بازداشت برهان کمانگر دیگر فعال مدنی کورد بوده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۴۶ نفر بازداشت شده اند که با احتساب این بازداشت جدید، تعداد بازداشتی ها به ۲۴۷ نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان