تجمع و تحصن معلمان مدارس در کرماشان

KMMK:
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته و شاغل جلو اداره اموزش و پرورش کرماشان برگزار شد.
معلمان با حمل پلاکارت و شعارهای “معلم های زندانی ازاد باید گردد”تهدید دیگر اثر ندارد “معلمان خواهان ازادی بی قید شرط معلمان زندانی هستند، به وضعیت حاکم موجود اعتراض کردند.
شایان ذکر است که دستگیر معلمان در جمهوری اسلامی ایران به یک امر روز مره تبدیل شده است، پیش تر معلمان در شهرهای کوردستان در یک فراخوان سراسری در اعتراض به دستمزد کم ماهانه و بازنشستگی شان تحصن سراسری برگزار کرده بودند، این تحصن با پشتیبانی همه معلمان همراه بود.
عدم پاسخ گوی مسولین جمهوری اسلامی معلمان را وادار به تجمع دوباره کرد که در آن مجددا خواهان اجرایی شدن مطالبات و خواسته خود شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان