مريوان / بازداشت دو شهروند بعد از احضار انها به اداره اطلاعات

KMMK:
در چند روز گذشته دو شهروند اهل مريوان به نامهاى حمدى اختر كاوان و شاهو اختر كاوان از سوى اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران به اين مركز امنيتى احضار شدند.

به نقل از گزارش بعد از اينكه اين دو شهروند به اين مركز امنيتى مى روند انها را بازداشت و به زندان اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه منتقل می کنند.

لازم به ذكر است كه در اين مدت گذشته جمهورى اسلامى فعالين سياسى و مدنى شرق كوردستان را تحت فشار قرار مى دهد و تعداد زيادى را هم زندانى كرده است.

طبق گزارش هاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از هفت ماه گذشته تاكنون با بازداشت اين دو نفر جمعاً ٢٤٣ شهروند از سوى مراكز امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت و زندانى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN