تداوم سیاسەت حصر عبدالله اوجالان

KMMK:

سه شنبه ۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ برای چندمین بار هر یک از ابراهیم بلیمه ز ، رازیه تورگوت، سربایی کوکلو و ریزان ساریجه ، وکیل مدافعان عبدالله اوجالان برای دریافت مجوز ملاقات به زندان امرالی رفتند و درخواست تازه ای برای ملاقات ایشان ارائه دادند .
ریزان ساریجه و نوروز ئویسال وکیل مدافعان اقای اوجالان بعد از ۸ سال برای چهار بار موفق به ملاقات با آقای اوجالان شدند اما بعد از این دیدارها، این دهمین بار است که درخواست ملاقات با آقای اوجالان از طرف مسئولین امنیتی و زندان امرالی در ترکیه رد شده است.
قابل ذکر است که هزاران فعال سیاسی کورد از جمله چندین نماینده ی کورد مجلس در زندان های ترکیه به سر می برند که در این میان صلاح الدین دمیرتاش ، فیگن یوسکداخ ،گولتن کشاناک و چندین نماینده دیگر از جمله فعالین سیاسی کوردی هستند  که تنها به خاطر سیاست های  ضد کورد و ادامه نسل کشی کوردها در  زندانهای دولت ترکیه به سر می برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان