بیش از ۲هزار کودک در استان ایلام از تحصیل بازماند اند

KMMK:

سه شنبه ۱مرداد ۱۳۹۸ قاسم سلیمانی دشتکی در نشست تخصصی حقوق کودک اعلام کرده است تنها در استان ایلام بیش از ۲ هزار کودک از تحصیل و خدمات آموزشی باز ماندە اند، از طرفی بیش از ٤٥ درصد مراکز آموزشی این استان فرسودە و فاقد استانداردهای لازم جهانی اند و این نەتنها در استان ایلام بلکە دیگر استانهای شرق کوردستان نیز از وضعیت مشابه آموزشی برخوردارند.

جمهوری اسلامی ایران با پیرو‌ کردن تبعیض اقتصادی ، سیاسی ، آموزشی و فرهنگی وضعیتی بغرنج در شرق کوردستان ایجاد کرده است.
این وضعیت سبب شده است که بسیاری از کودکان از تحصیل محروم شوند.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران با پیاده‌سازی سیاست جدید بسندگی زبان فارسی از یک طرف مشغول نهادینه سازی عمیق‌تر فاشیزم و اسیمیلاسیون ملت کورد و دیگر ملل بوده و از سوی دیگر کودکان بیشتری را از تحصیل محروم می کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان