برق‌گرفتگی جان کارگر جوان مریوانی را گرفت

KMMK:
چهارشنبه دوم مردادماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، برق‌گرفتگی جان یک کارگر جوان اهل روستای وله‎ژیر (ولەژێر) از توابع مریوان را گرفت.

بر اساس گزارش: هویت این کارگر جوان «بهنام تارین فرزند عبدالله» احرازشده است. این جوان مدتی پیش برای تأمین نیازهای زندگی به جنوب کوردستان رفته و در شهر سلیمانی (سلیمانیه) مشغول کارشده بود. بهنام هنگام کار در ساختمان به دلیل عدم ایمنی محیط و ابزار کار دچار برق‌گرفتگی شده و جان خود را ازدست‌داده است.

بیکاری روزافزون در شرق کوردستان، قسمت اعظمی از شهروندان را راهی جنوب کوردستان (اقلیم کوردستان) نموده است. شرایط نامناسب و عدم ایمنی و آموزش جهت حفاظت از نیروی انسانی در محیط کار، طی ماه جاری مسبب گرفتن جان یک کارگر دیگر اهل شرق کوردستان در جنوب کوردستان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان