مريوان / حمله و هجوم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى بە دستفروشان در درياچه زريبار

KMMK:
در چند روز گذشته نيروهاى آگاهى و انتظامى جمهورى اسلامى ايران با هجوم به دستفروشان(قلیان و چای ) در كنار درياچه زريبار مريوان تمامى وسائل انها را برهم ريخته و شكسته اند.

به نقل از گزارش ، همزمان با يورش مأمورين كسانى كه براى دفاع از وسايلشان در مقابل اين مأموران دست به مقاومت زدند بازداشت شدند.

لازم به ذكر است كه گفته شده ، اين يورش و برخورد بنابه درخواست امام جمعه مريوان مصطفى شيرزاد صورت گرفته كه خود يكى از اعضا مراكز امنيتى جمهورى اسلامى است و برنامه هاى انها را انجام مى دهد و گفته اگر اين نيروها دستفروشان را جمع آورى نكند من لباس نظامى بر تن كرده و اين كار را خواهم كرد.

امام جمعه مريوان در يك سناريوى برنامه ريزى شده كه منجر به اعدام دو جوان همين شهر به نام هاى لقمان و زانيار مرادى شد دست داشته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

@KMMKADMIN ارتباط

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN