مرگ یک کارگر بوکانی در جنوب کوردستان

KMMK:

پنج‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی، در شهر سلیمانی (سلیمانیه) یک کارگر اهل «کریزه محمودآباد» از توابع شهر بوکان بە نام فریدون رعنایی در هنگام فعالیت در یک ساختمان از طبقه چهارم سقوط کرده و جانش را ازدست‌داده است. بر اساس قرار قبلی جسد این کارگر از سلیمانی به بوکان انتقال داده خواهد شد.

قابل‌ذکر است که: از اوایل خردادماه سال جاری تاکنون این کارگر دومین کارگر اهل کریزه بوکان است که در جنوب کوردستان (اقلیم کوردستان) جان خود را ازدست‌داده است.

نبود موقعیت شغلی و فشار اقتصادی موجب پناه بردن شهروندان شرق کوردستان به جنوب کوردستان شده و موجب قرار گرفتن کارگران در موقعیت‌های غیر مطلوب بدون وجود وسایل ایمنی در محل کارشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان