پیرانشار – مهاباد / مجروح شدن دو کولبر

KMMK:
دوشنبه ۱۷ تیر ماه خورشیدی، در مرز کیله شین از توابع شهر شنو، یک بار دیگر به کولبران حمله شد و دو کولبر با اسامی غریب علیزاده ۳۸ ساله اهل پیرانشار و سامان سور ۲۸ ساله اهل مهاباد هدف شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و مجروح شدند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال جاری میلادی تاکنون ۴۳ کولبر کشته و ۷۴ کولبر دیگر مجروح شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان