مهاباد/ اعدام یک زندانی مقابل چشم زندانیان

KMMK:
روز سه شنبه ۱٨ تیر ماه ۱۳۹٨ یک زندانی در حیاط زندان جمهوری اسلامی ایران در مهاباد اعدام شد. زندانی اعدام شده ” ویس علیپور” از اهالی روستای شامات بوده است.

باید اذعان داشت؛ برخلاف معمول که اعدام ها در محوطه زندان به اجرا در میامد اینبار این زندانی در هوا خوری زندان اعدام شد به صورتی که سایر زندانیان از پنجره اتاق خود شاهد تمام امور بوده و کاملا صدا ها را شنیده اند.
لازم به ذکر است؛ ویس علی پور چهار سال پیش به دلیل اختلافات مالی مرتکب قتل شده و از آن زمان تاکنون در زندان حکومت در مهاباد بسر برده است.
درپایان باید خاطر نشان شد: تالحظه تهیه خبر، خبرگزاری های رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران خبری در مورد این اعدام منتشر نکرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان