سردشت / كشته شدن يك كولبر ديگر

Kmmk:
شنبه ١٥ تيرماه ١٣٩٨ شمسى ، در مرز كانى زرد سردشت گروهى از كولبران در كمين نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى مى افتند و با شليك مستقيم اين نيروها يك كولبر اهل شهر سردشت به نام منصور جان خود را از دست مى دهد.

طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى جديد تا كنون ٤٣ كولبر كشته و ۷۹ تن نيز زخمى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

تلگرام
@KMMKKURDISTAN