بازداشت یک شهروند در ديولان

KMMK:

چهارشنبه ١٢ تیرماه ١٣٩٨ شمسى، یک شهروند به نام حميد كرونانى اهل روستاى كرونان از توابع ديولان «دهگلان» از سوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى در اين شهر بازداشت شد.

لازم به ذكر است كه نامبرده را بدون ارائه حکم قضایی و به اتهام ارتباط با يكى از احزاب اپوزيسيون كوردستانی بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل کرده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان