لورستان/ تجمع اعتراضی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی

KMMK:

 کارمندان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی استان لورستان به علت پرداخت نشدن حقوق معوقه خود، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۰ و ۱۱ تیرماه) سال جاری دست از کار کشیده و اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

تحصن کارمندان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی در حالی است که سه ماه حقوق آن‌ها پرداخت‌نشده است. همچنین تحصن‌کنندگان نسبت به عدم افزایش حقوق خود با توجه به افزایش تورم و شرایط دشوار زندگی اعتراض خود را اعلام کرده و در تاریخ مذکور از رفتن به سرکارهای خود خودداری کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان