زخمى شدن يك كولبر در منطقه مرزى شهر سردشت

Kmmk:

روز دوشنبه ١٠ تير ماه ١٣٩٨ شمسى ، يك كولبر به نام محمد آوازه اهل شهر سردشت مورد هدف تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى قرار گرفت و زخمى شد.

به نقل از گزارش گروهى از كولبران در نقطه مرزى قندولى سردشت در كمين نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران مى افتند و چند گلوله به اين كولبر اصابت مى كند واز ناحيه پا به شدت زخمى مى شود و به دليل شدت جراحات نامبرده را به بيمارستان شهر اورميه براى مداواى پزشكى منتقل كردند.

طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى كنونى تا كنون ٧٤ كولبر به علت تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى زخمى و ٤٠ كولبر نيز كشته شده اند.
همچنين ٥ كاسبكار به دست همين نيروها زخمى و ٥ نفر ديگر نيز كشته شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان