ترکیه در جنوب کوردستان دست به کشتارجمعی زد/ ۹ عضو یک خانواده قربانی شدند

KMMK:

عصر روز پنج‌شنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی براثر حمله جت‌های جنگی ترکیه به کوهستان قندیل پنج شهروند غیرنظامی جانشان را از دست داده و چهار نفر دیگر نیز مجروح شدند. همچنین چند روز پیشتر در منطقه برادوست دو برادر براثر حمله جت‌های جنگی ترکیه قربانی شدند.

جت‌های جنگی ترکیه روستای برد کوران و پیچ‌های جاده کورتک را در بخش پشدر بمباران کردند که درنتیجه ۵ نفر جانشان را از دست دادند و ۴ تن دیگر نیز مجروح شده‌اند که همگی اعضای یک خانواده هستند.

اسامی چهار تن از افرادی که جانشان را ازدست‌داده‌اند بدین شرح است: عبدالله آلی مینه، هریاد عبدالله، بَناز عبدالله و کوردستان عبدالله و مشخصات نفر پنجم به علت شدت سوختگی و جراحات تاکنون مشخص نشده است.

مجروحین حمله ترکیه عبارت‌اند از: محمد عبدالله، ملک محمد عبدالله، طیب محمد عبدالله و رابعه محمد.

قابل‌ذکر است که: روز چهارشنبه ۵ تیرماه براثر حمله جت‌های جنگی ترکیه به مناطق برادوست در جنوب کوردستان (اقلیم کوردستان)، یک اتومبیل شخصی هدف قرارگرفته شده بود و درنتیجه یک شهروند بانام منصور نافع کشته‌شده و برادر وی نیز بانام پَشیو مجروح شد.

براثر حمله و لشکرکشی ترکیه به خاک اقلیم کوردستان در بیشتر مواقع شهروندان غیرنظامی و ساکنین مناطق مرزی ازنظر جانی و مادی مورد خسارت واقع‌شده و سکوت حکومت‌های اقلیم کوردستان و عراق در برابر این حملات و قربانی شدن شهروندان غیرنظامی نگرانی و اعتراض فعالان و شهروندان جنوب کوردستان را در پی داشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان